โครงการ

โครงการจิตอาสา โครงการ RTP Cyber Village โครงการสัปดาห์พระพุทธศานา โครงการตำรวจมาแล้ว
โครงการธงสายตรวจ

 ประชาสัมพันธ์

สถานีตำรวจภูธรบ้านหมอ

244 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130

โทร 036 - 201051  โทรสาร 036 - 201065

E-mail : [email protected]